Abdullah Gül Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü temel bilimlerden uzaklaşmadan, uygulama amaçlı araştırma konularına odaklanmıştır. Araştırma konularının başlıkları ve çalışan öğretim üyelerinin listesi aşağıda verilmiştir.

Optik, Fotonik ve Nanoteknoloji

 

Doç. Dr. İbrahim T. ÖZDÜR
Ofis: B205
Telefon: +90 352 224 88 00 - 4028
E-Posta: ibrahim.ozdur@agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

Mode-kilitlemeli lazerler, atmosfer ve fiber optik kablo üzerinden optik iletişim, LIDAR – laser ile mesafe ölçüm teknikleri, mikrodalga fotoniği, optik sinyal işleme, optik tabanlı saatler ve optik frekans tarakları.

Doç. Dr. Sergey BORISENOK
Ofis: B224
Telefon: +90 352 224 88 00 - 4066
E-Posta: sergey.borisenok@agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

İstatiksel fizik ve uygulamalı matematik, fizikte kontrol teorisi, doğrusal olmayan dinamik, kısmi diferansiyel denklemler (PDEs), beyin dinamiği, kantitatif, EEG (qEEG).

Doç. Dr. Evren MUTLUGÜN
Ofis: B205
Telefon: +90 352 224 88 00 - 4027
E-Posta: evren.mutlugun@agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

Yarıiletken kuvantum noktacıklar, metal nanoparçacıklar, nanokompozitler, organik LED'ler, fotovoltaikler (güneş hücreleri), eksitonik, plazmonik nanoyapılar ve ışık hasatı uygulamaları, esnek ve çekilebilir elektronik, yenilikçi aydınlatma ve görüntü teknolojileri.

Dr. Öğr. Üyesi Dooyoung HAH
Ofis: B223
Telefon: +90 352 224 88 00 - 4058
E-Posta: dooyoung.hah@agu.edu.tr

 

Optik mikrosistemler, RF MEMS, biyomedikal görüntüleme için mikrosistemler, moleküler görüntüleme, mikrosensörler, nanokompozitler, nanofotonik aygıtlar, enerji depolama cihazları

 

Dr. Öğr. Üyesi Veli Tayfun KILIÇ
Ofis: B229
Telefon: +90 352 224 88 00 - 7322
E-Posta: tayfun.kilic@agu.edu.tr

Radyo frekans (RF) sistemler, yakın ve uzak alan elektromanyetik kuplaj, RF antenler, plazmonik antenler, RF devreleri ve devre elemanları, yüksek verimililikte indüksiyon sistemleri ve uygulamaları.

 

Biyomedikal ve Bioinformatik

Prof. Dr. Bülent YILMAZ
Ofis: A102
Telefon: +90 352 224 88 00 - 4041
E-Posta: bulent.yilmaz@agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

Biyomedikal sinyal ve görüntü işleme, nörosinyal analizi, beyin-bilgisayar arayüzü, uyku analizi, hesaplamalı kardiyoloji, örüntü tanıma/sınıflandırma

Doç. Dr. Sergey BORISENOK
Ofis: B224
Telefon: +90 352 224 88 00 - 4066
E-Posta: sergey.borisenok@agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

İstatiksel fizik ve uygulamalı matematik, fizikte kontrol teorisi, doğrusal olmayan dinamik, kısmi diferansiyel denklemler (PDEs), beyin dinamiği, kantitatif, EEG (qEEG).

Dr. Öğr. Üyesi Burcu BAKIR GÜNGÖR
Ofis: B222
Telefon: +90 352 224 88 00 -
E-Posta: burcu.gungor@agu.edu.tr

Biyoenformatik, makina öğrenmesi, yapay zeka, örüntü tanıma, genomiks, yeni nesil dizileme, genetik bozuklukların moleküler biyolojisi, işlemsel biyoloji.

Doç. Dr. Kutay İÇÖZ
Ofis: B229
Telefon: +90 352 224 88 00 - 4070
E-Posta: kutay.icoz@agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

Bio Micro/NanoElektroMekanik Sistemler (Bio M/NEMS), biyolojik işaret ölçme ve işleme, elektrofizyoloji, kırınım tabanlı algılama, metroloji geliştirme, yarıiletken üretimi ve testleri, üretim süreci/ürün kontrol sistemleri, akıllı sistemler, biyomedikal sensörler ve düzenler, biomanyetik parçacıklar.

Dr. Öğr. Üyesi Zafer AYDIN
Ofis: B223
Telefon: +90 352 224 88 00 - 4056
E-Posta: zafer.aydin@agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

Biyoinformatik, makine öğrenmesi, örüntü tanıma, veri madenciliği, işlemsel biyoloji, protein yapı tahmini.

Dr. Öğr. Üyesi Dooyoung HAH
Ofis: B223
Telefon: +90 352 224 88 00 - 4058
E-Posta: dooyoung.hah

Optik mikrosistemler, RF MEMS, biyomedikal görüntüleme için mikrosistemler, moleküler görüntüleme, mikrosensörler, nanokompozitler, nanofotonik aygıtlar, enerji depolama cihazları

 

Bilgi ve Haberleşme Teknolojisi

Doç. Dr. İbrahim T. ÖZDÜR
Ofis: B205
Telefon: +90 352 224 88 00 - 4028
E-Posta: ibrahim.ozdur@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa

Mode-kilitlemeli lazerler, atmosfer ve fiber optik kablo üzerinden optik iletişim, LIDAR – laser ile mesafe ölçüm teknikleri, mikrodalga fotoniği, optik sinyal işleme, optik tabanlı saatler ve optik frekans tarakları.

Prof. Dr. V. Çağrı GÜNGÖR
Ofis: A102
Telefon: +90 352 224 88 00 -
E-Posta: cagri.gungor@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa

Kablosuz ve mobil haberleşme, bulut bilişim, bilgisayar ağları, kablosuz algılayıcı ağlar, akıllı elektrik sistemlerinde iletişim, sualtı ve yeraltı haberleşme ağları

 

Doç. Dr. Günyaz ABLAY
Ofis: B229
Telefon: +90 352 224 88 00 - 4069
E-Posta: gunyaz.ablay@agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

Kontrol teorisi ve uygulamaları, gömülü kontrol, robotik, kaos ve karmaşıklık, nükleer teknoloji.

 

Dr. Öğr. Üyesi Veli Tayfun KILIÇ
Ofis: B229
Telefon: +90 352 224 88 00 - 7322
E-Posta: tayfun.kilic@agu.edu.tr

Radyo frekans (RF) sistemler, yakın ve uzak alan elektromanyetik kuplaj, RF antenler, plazmonik antenler, RF devreleri ve devre elemanları, yüksek verimililikte indüksiyon sistemleri ve uygulamaları.

 

Enerji, Güç Elektroniği, Kontrol ve Otomasyon

 

Prof. Dr. İrfan ALAN
Ofis: A216
Telefon: +90 352 224 88 00 - 2300
E-Posta: irfan.alan@agu.edu.tr

Elektrik ve elektromekanik enerji dönüşümleri, elektrik makinelerinin tasarımı ve kontrolü, enerji dönüşüm problemleri, güç elektronik devrelerinin tasarımı ve kontrolü, kayıp azaltımı, verimlilik ve performans gelişimi, elektrik enerjisinin verimli kullanımı, indüksiyon ısınması.

 

Doç. Dr. Ahmet ÖNEN
Ofis: B223
Telefon: +90 352 224 88 00 - 4057
E-Posta: ahmet.onen@agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

Akıllı şebekeler, dağıtım şebekelerinde güvenlik, fırtına sonrası elektrik geri yüklemesi, yenilenebilir enerji kaynakları, güç sistemlerinde optimizasyon, kontrol ve ekonomik analizler

Doç. Dr. Günyaz ABLAY
Ofis: B229
Telefon: +90 352 224 88 00 - 4069
E-Posta: gunyaz.ablay@agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

Kontrol teorisi ve uygulamaları, gömülü kontrol, robotik, kaos ve karmaşıklık, nükleer teknoloji.

 

Dr. Öğr. Üyesi  Burak TEKGÜN
Ofis:
Telefon: +90 352 224 88 00 - 7376
E-Posta: burak.tekgun@agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

Elektrik makinaları tasarımı ve kontrolü, motor sürücüleri, güç elektronik devrelerinin tasarımı ve kontrolü, geniş bant aralıklı yarıiletkenlerin yüksek frekans ve yüksek güç uygulamaları, yenilenebilir enerji uygulamaları, elektrik makinalarında demir kayıplarının modellenmesi, ölçülmesi ve tahmin edilmesi.

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Veli Tayfun KILIÇ
Ofis: B229
Telefon: +90 352 224 88 00 - 7322
E-Posta: tayfun.kilic@agu.edu.tr

Radyo frekans (RF) sistemler, yakın ve uzak alan elektromanyetik kuplaj, RF antenler, plazmonik antenler, RF devreleri ve devre elemanları, yüksek verimililikte indüksiyon sistemleri ve uygulamaları.