Ahmet ALTINAY

Ar-Ge Merkezi Müdürü

ASPİLSAN Enerji A.Ş

2006 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nde Lisans eğitimini tamamlamasının ardından aynı bölümde Elektrokimya alanında Yüksek Lisansını tamamlamış ve doktorasına devam etmektedir. Doktora çalışmaları Redoks Akış Bataryaları üzerinedir. Yüksek lisans dönemi içerisinde; elektrokimya endüstrisinde faaliyet gösteren firmalarda yürütülen TÜBİTAK ve KOSGEB destekli projelerde Proje Yöneticiliği ve Proje Yürütücülüğü görevlerinde bulunmuştur. Görevde bulunduğu süreçte teknolojik kapsam Elektrokimya olup, yürüttüğü çalışmalar 2007-2012 tarihleri arasında OSKO firması ile Elektrokimyasal Kaplama ve Yüzey İşlemleri ve 2012-2015 tarihleri arasında Halk Enerji firması ile Yeni Nesil Batarya Prototipleri Geliştirme projeleridir. 2016 tarihinde Lityum Pil Hücre Geliştirme ve Üretimi projesi amacıyla ASPİLSAN Enerji Teknopark Şubesi’nde göreve başlamıştır. 2016 yılı sonu itibarı ile çeşitli kimyalardaki pil ve yakıt hücrelerinin geliştirilmesi, batarya yönetim sistemleri ve yenilenebilir enerji sistemleri projelerinin yürütülmesi amacıyla Ar-Ge Merkezi kurulum çalışmalarını gerçekleştirmiştir ve Ar-Ge Merkezi Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Bertan TEZCAN

Kurucu / Yönetici

Hoytek Bilgisayar

Dr. Bertan Tezcan 1997 yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1999 yılında University of Southern California’dan Elektrik Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans, 2003 yılında Santa Clara Üniversitesi’nden MBA ve 2009 yılında University of Southern California’dan Elektrik Elektronik Mühendisliği Doktora derecelerini almıştır.

Bertan Tezcan 1999 yılında girdiği Integrated Device Technology (IDT) adlı şirkette sırasıyla sistem mühendisi, lider sistem mühendisi, teknik pazarlama müdürü ve ürün müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. IDT’de aynı zamanda strateji kurulunda yer alan Bertan Tezcan, çeşitli şirketlerin satın alınma ve entegrasyon faaliyetlerinde görev almıştır.

2009-2013 yılları arasında Diehl Türkiye adlı savunma şirketinde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Tezcan, 2013 yılında Ar-Ge ve İnovasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Gate Elektronik’e katılmıştır. 2016 yılında ise Bertan Tezcan kendisine ait olan HOYTEK Bilgisayar Ltd. şirketini kurmuştur.

Haberleşme alanında 9 adet patenti ve 4 adet konferans makalesi bulunan Dr. Tezcan halen insansız sualtı sistemleri dahil olmak üzere pek çok alanda Ar-Ge ve Ar-Ge çıktılarının ürünleşme faaliyetlerine devam etmektedir.

Cem KURAL

Ar-Ge Müdürü

Arçelik

Cem Kural Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden 1992 yılında mezun oldu ve aynı yıl Turkish Electronics Industry (TEI) Ar-Ge'de çalışmaya başladı. Aynı üniversitede eğitimine devam etti ve 1995 yılında yüksek lisans tezini anten teorisi programında tamamladı. Aynı yıl Ar-Ge Mühendisi olarak Arçelik A.Ş.'de çalışmaya başladı. Daha sonra burada farklı pozisyonlarda çalışmasına devam etti. 2012 yılından bu yana, birincil sorumluluğu açık-inovasyon ortamında şirketi küresel anlamda farklı kılacak öncü teknolojiler geliştirme olan Ar-Ge Müdürü olarak çalışmaktadır. Şirkette 1000'den fazla Ar-Ge çalışanı ve 40 milyon euro Ar-Ge bütçesi bulunmaktadır.

Cenk ÖZEN

Kalite ve Tedarik Yönetimi Direktörü

HAVELSAN A.Ş.

21 Ekim 1970 tarihinde doğdu. 1992 yılında ODTÜ, Elektrik Elektronik Mühendisliğinden B.Sc., 2006 yılında Amerika, Thunderbird Graduate School of Global Management’dan MBA dereceleri aldı. ODTÜ’de kısa bir dönem asistanlık yaptıktan sonra 19 yıl Savunma Sanayii Müsteşarlığında çalıştı. 2012 yılında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde Saktörel Düzenleme ve Eğitim Daire Başkanı olarak atandı. Bu görevi sırasında SHGM ve YÖK arasında imzalanan sivil havacılık eğitim protokolünün icrasını gerçekleştiren kurul ve komitelerde görev aldı. Kasım 2013’ten beri çalıştığı HAVELSAN A.Ş.de Ar-Ge ve Teknoloji Direktörü olarak görev yapmıştır. Bu süre zarfında TÜBİTAK SAVTAG Yürütme Komitesi üyeliği de yapmıştır. 2017 yılından itibaren HAVELSAN A.Ş. de Kalite ve Tedarik Yönetimi Direktörü olarak görev yapmaktadır. 

Metin NİL

Ar-Ge Müdürü

Vestel Elektronik

1973 tarihinde İzmir’de doğan Metin Nil Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme mühendisliğinde lisansını1995, yüksek lisansını 1997’de tamamlamıştır. Halen Ege Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde doktorasına devam etmektedir. Doktora çalışmaları OLED ekranlar üzerinedir. Ulusal Meteoroloji Enstitüsündeyken 1995 yılında TÜBİTAK’a araştırmacı olarak katılmıştır. Öncelikli ,ilk seviye testi ve kalibrasyon sistemleri olmak üzere farklı pozisyonlarda hizmet ettikten sonra, 2001 yılında güvenilirlik mühendisi olarak Vestel’deAr-Ge bölümüne katılmıştır. Güvenilirlik, elektromanyetik uyumluluk (EMC), güvenlik ve akustik ile ilgili çok sayıda laboratuvar ve test sistemleri kurmuştur. Çeşitli elektrik ve elektronik platformları ve bölgesel bilişim ve iletişim teknolojileritopluluklarında yönetici kurul üyesidir. Vestel Ar-Ge bölümünde 2006 yılından beri müdür olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

Özcan ÖZAY

Ar-Ge ve İnovasyon Bölümü Direktörü

HUAWEI

1 Haziran 1976 tarihinde doğdu. 2000 yılında İTÜ, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğinden B.Sc. derecesi aldı. İTÜ’de Türkiye’nin ilk devlet destekli yazılım geliştirme bölgesi YGM de araştırmacı ve asistan olarak görev yaptıktan sonra, 2004 yılında kendi girişimcilik Ar-Ge firmasını kurdu. Bu firmada AYKDS (Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi) isimli ulusal çapta, yazılım ve iletişim proje geliştirdi. 2006 yılından sonra sektörde profesyonel olarak çalışmaya devam etti, 4 yıl DATAKOM ve 5 yıl HUAWEI Ar-Ge departmanlarında, sırasıyla şu görevlerde bulundu;

Kıdemli Ar-Ge Yazılım Mühendisi DATAKOM, 2006-2010

Ar-Ge NAG Yazılım Projesi Takımı Lideri HUAWEI 2010-2011

Kalite ve Operasyon Bölümü Direktörü HUAWEI 2011-2013

Ar-Ge ve Inovasyon Bölümü Direktörü HUAWEI 2013-2015

DATAKOM ve HUAWEI Ar-Ge departmanlarındaki görevleri süresince, hem Türkiyedeki müşterilere hemde 50 den fazla ülkeye Ar-Ge projelerinin geliştirilmesi ve yazılım ürünlerinin bu ülkelerdeki müşterilere teslim edilmesinde yukarıdaki roller uyarınca aktif rol aldı. Çalıştığı müşteriler başlıca Türkiye’deki Operatöreler Turkcell, Avea, Vodafone, yurtdışında Almanya Telekom, İrlanda Vodafone, Almanya Vodafone vb. Ayrıca DATAKOM firmasında enerji üretimi ve kontrolü ile ilgili geliştirdiği yazılımlar, Turkcell, Vodafone gibi yerli Operatörlerin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri NASA’nın Güney kutbu istasyonunda ve başlıca devletler tarafından halen kullanılmaktadır.

Özcan Özay Halen BTK (Bilgi Teknolojileri Kurumu) Bilişim Standardizasyon Komiteleri başkan yardımcısı görevini yürütmektedir. Ayrıca MEF üniversitesi danışma kurulu ve EMO üyesi olarak Türkiyede Elektrik Elektronik ve Haberleşme sektörü ve özellikle Ar-Ge’lerin gelişmesi için çeşitli faaliyetler yürütmektedir.