AGÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği staj programı sanayi ortamında ve araştırma laboratuvarlarında öğrencilerin deneyim kazanmasını amaçlar. AGÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde öğrenim görecek tüm öğrenciler, 4 yıllık eğitimleri boyunca, staj programı kapsamında toplamda en az 10 hafta staj yapmakla yükümlüdür. Staj Programı,  ikinci ve üçüncü sınıfların sonunda olmak üzere ikiye ayrılır ve bir program 4 haftadan az olamaz. Ayrıca, üçüncü sınıf staj programı 6 haftadan az olmamalıdır.

Başarılı bir staj programı için:

 • Öğrenciler deslerinde öğrendikleri teorik bilgieri pratik olarak uygulayabilecek alanlar aramalıdırlar.
 • Stajyerin öğrenmeyi amaçladıkları ile staj yaptığı kurumun ihtiyaçları arasındaki denge göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Öğrencinin yaptığı staj akademik ve kişisel gelişimini desteklemelidir.
 • Her stajyere hem bölümden hem de şirketten danışmanlar atanmalıdır.
 • Staj programı tüm tarafların hedeflerini yansıtacak şekilde yürütülmelidir.

Stajını başarıyla bitiren öğrenci:

 • Sanayide iş ortamını, iş ortamındaki ilişkileri ve iş yapma kültürünü tecrübe edecektir.
 • İlgi alanlarını keşfetmeleri ve mezun olduktan sonra çalışacakları iş alanlarını netleştirmeleri yönünde fikir sahibi olacaktır.
 • Mühendislik becerilerini pratik olarak geliştirecektir.
 • Mezun olduğunda iş hayatındaki rekabet ortamına ayak uydurabilecektir.
 • İşyerinde etkin iletişim kurma becerilerini geliştirecektir.
 • İşyerinde sorumluluk, özveri ve etik kurallar sergileme yetilerini kazanacaktır.