Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı Ders Listesi

Kodu Ders Adı T U K AKTS Zorunlu/Seçmeli
ECE 500 Seminer 0 2 0 4 Zorunlu
ECE 501 Doğrusal Sistemler 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 502 MATLAB'la Bilimsel Hesaplama 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 503 İleri Elektromanyetik Teori 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 504 İleri Sinyal İşleme 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 505 Antenler 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 506 Rastgele Süreçler 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 508 Mikrodalga Mühendisliği 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 510 Günümüzdeki ve Gelecekteki İnternet Mimarisi 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 511 Bilgisayar Ağları 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 512 Kablosuz Algılayıcı Ağları 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 513 Haberleşme Teorisi 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 514 Ağ Güvenliği 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 520 Düz Ekran Görüntüleme Teknolojileri 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 521 Geometrik Optik 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 523 Fotonik 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 524 Fiber Optik İletişim 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 530 Sayısal Görüntü İşleme 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 531 Bilgisayarlı Görmenin Temelleri 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 532 Ayrık Zamanlı Sinyal İşleme 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 533 Çoklu Sinyal İşleme ve Dalgacık Teorisi 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 534 Multimedya Veri Sıkıştırma 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 540 Mühendisler için Fizyoloji 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 541 Biyomedikal Görüntüleme 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 543 Biomedikal Cihazlar ve Sinyal Analizi 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 550 İleri Elektrik Makinaları Teorisi 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 551 İleri Güç Elektroniği Teorisi 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 553 Elektrik Güç Dağıtımı Sistem Mühendisliği 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 560 İşlemsel Genomik 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 561 Biyoenformatik 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 562 Makine Öğrenmesi  3 0 3 10 Seçmeli
ECE 563 Yapay Sinir Ağları 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 564 Yapay Zeka 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 565 Veri Madenciliği 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 570 Nükleer Enerji Mühendisliğinin Temelleri 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 571 Elektronik Enstrümantasyon ve Ölçümler 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 572 Doğrusal Olmayan Kontrol 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 581 Bilgisayar Mimarisi 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 582 Paralel Mimariler 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 585 Yarıiletken Aygıt Temelleri 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 587 Nanobilim ve Nanoteknoloji 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 589 Kuantum Mühendisliğine Disiplinlerarası Giriş 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 590 Elektrik Mühendisliğinde Seçilmiş Konular 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 591 Bilgisayar Mühendsiliğinde Seçilmiş Konular 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 597 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi 4 0 0 5 Zorunlu
ECE 599 Yüksek Lisans Tez Çalışması 0 1 0 25 Zorunlu
ECE 600 Seminer 0 2 0 4 Zorunlu
ECE 601 Sezim ve Kestirim Teorisi 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 602 Elektromanyetik Dalga Yayılımı 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 610 Bilişim Teorisi 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 611 Genişbantlı Kablosuz Erişim Ağları 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 612 Haberleşme Ağları 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 620 Entegre Fotonik 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 621 Lazer Mühendisliği 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 622 Nanofotonik 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 630 Video İzleme 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 631 Güvenli Sistemler 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 640 Sinir Mühendisliği 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 641 BioMEMS Temelleri 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 642 Beyin Dinamikleri 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 644 Kardiyovasküler Mühendisliği 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 645 Biyosensörler 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 650 Değişken Relüktans Makinaları 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 651 Rezonant Güç Dönüştürücüleri 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 652 İleri Güç Sistemleri Analizi 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 660 Örüntü Bulma 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 661 Derin Öğrenme 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 662 Olasılıksal Grafik Modeller 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 663 Örüntü Tanıma 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 664 Biyoenformatik Algoritmalar 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 665 Bilgisayar Destekli Kontrol Teknikleri 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 670 Kayan Kipli Kontrol Teorileri ve Uygulamaları 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 671 Doğrusal Olmayan Dinamik ve Kaos 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 672 Model Temelli Hata Teşhisi 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 673 Robotik 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 680 Bilgisayar Hata Toleransı 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 686 Yarıiletken Süreç ve Aygıt Fabrikasyonu 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 688 Kuantum Bilgisinin Doğası 3 0 3 10 Seçmeli
ECE 697 Doktora Uzmanlık Alanı Dersi 4 0 0 5 Zorunlu
ECE 698 Doktora Yeterlilik Sınavı         Zorunlu
ECE 699 Doktora Tez Çalışması 0 1 0 25 Zorunlu


Kısaltmalar: T = Haftalık teorik ders saati; U = Haftalık uygulama ders saati; K = Dersin kredisi; AKTS = Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS).

  1. EEE 500 Seminer dersinin herhangi bir yarıyılda “Anabilim Dalı Seminer Dersi” olarak alınıp başarılması zorunludur.
  2. Tezli yüksek lisans programındaki tez aşamasındaki her öğrenci tarafından alınır ve danışman tarafından sonucu “Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilir.
  3. EE 597 Uzmanlık Alan dersi, Enstitü Kurulu’nun kararı doğrultusunda yürütülür ve kodlanır.
  4. ECE 600 Seminer dersinin herhangi bir yarıyılda “Anabilim Dalı Seminer Dersi” olarak alınıp başarılması zorunludur.
  5. Tezli doktora programındaki tez aşamasındaki her öğrenci tarafından alınır ve danışman tarafından sonucu “Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilir.
  6. ECE 697 Uzmanlık Alan dersi, Enstitü Kurulu’nun kararı doğrultusunda yürütülür ve kodlanır.