2019-11-07 18:13:00

Doç. Dr. İbrahim Özdür'ün 5G sistemleri konulu projesi Tübitak tarafından desteklendi. Hocamızı tebrik ediyor ve projesiyle ilgili kısa bir bilgiyi aşağıda sunuyoruz:

5G sistemlerinde optik örnekleme ile tüm bantların algılanması

 

5G teknolojilerinin, Endüstri 4.0 ve nesnelerin interneti gibi uygulamaların önünü açacağından dolayı sadece bireyler arası iletişimde değil hayatın her alanında kendisine uygulama alanı bulması beklenmektedir. 5G sistemlerinde optik teknolojilerin yaygın olarak yer alması öngörülmektedir. Bu projede, optik metotlar kullanılarak 694-790 MHz, 3600-3800 MHz ve 26.5-27.5 GHz frekanslarındaki 5G bantlarının tamamını frekans düşürmesi yaparak aynı anda sayısala dönüştürebilen bir sistem geliştirilecektir. Bu teknik ile her bir bantın gözlemlenmesi için farklı bir lokal osilatörün kullanılmasına gerek kalmayacak ve çok yüksek çözünürlük değeri (ENOB) ile sayısallaşma yapılabilecektir.