Prof. Dr. İrfan ALAN
Doktora: University of Wisconsin-Madison, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, ABD, 1993.

Araştırma Alanları: Elektrik ve elektromekanik enerji dönüşümleri, elektrik makinelerinin tasarımı ve kontrolü, enerji dönüşüm problemleri, güç elektronik devrelerinin tasarımı ve kontrolü, kayıp azaltımı, verimlilik ve performans gelişimi, elektrik enerjisinin verimli kullanımı, indüksiyon ısınması.

E-posta: irfan.alan@agu.edu.tr

Prof. Dr. Bülent YILMAZ
Doktora: University of Utah, Biyomühendislik, 2004.

Araştırma Alanları: Biyomedikal sinyal ve görüntü işleme, nörosinyal analizi, beyin-bilgisayar arayüzü, uyku analizi, hesaplamalı kardiyoloji, örüntü tanıma/sınıflandırma

E-posta: bulent.yilmaz@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: people.agu.edu.tr/bulentyilmaz

Doç. Dr. İbrahim T. ÖZDÜR
Doktora: 
University of Central Florida, CREOL- Optik ve Fotonik Fakültesi, 2011.

Araştırma Alanları: Mode-kilitlemeli lazerler, atmosfer ve fiber optik kablo üzerinden optik iletişim, LIDAR – laser ile mesafe ölçüm teknikleri, mikrodalga fotoniği, optik sinyal işleme, optik tabanlı saatler ve optik frekans tarakları.

E-posta: ibrahim.ozdur@agu.edu.tr

Doç. Dr. V. Çağrı GÜNGÖR (Eş Pozisyon)
Doktora: Georgia Institute of Technology, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, 2007.

Araştırma Alanları: Kablosuz ve mobil haberleşme, bulut bilişim, bilgisayar ağları, kablosuz algılayıcı ağlar, akıllı elektrik sistemlerinde iletişim, sualtı ve yeraltı haberleşme ağları

E-posta: cagri.gungor@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: people.agu.edu.tr/cagrigungor

Doç. Dr. Sergey BORISENOK
Doktora: St. Petersburg Devlet Üniversitesi, Fizik Araştırma Enstitüsü, 1996.

Araştırma Alanları: İstatiksel fizik ve uygulamalı matematik, fizikte kontrol teorisi, doğrusal olmayan dinamik, kısmi diferansiyel denklemler (PDEs), beyin dinamiği, kantitatif, EEG (qEEG).

E-posta: sergey.borisenok@agu.edu.tr

Doç. Dr. Evren MUTLUGÜN
Doktora: Bilkent Üniversitesi, Fizik, 2012.

Araştırma Alanları: Yarıiletken kuvantum noktacıklar, metal nanoparçacıklar, nanokompozitler, organik LED'ler, fotovoltaikler (güneş hücreleri), eksitonik, plazmonik nanoyapılar ve ışık hasatı uygulamaları, esnek ve çekilebilir elektronik, yenilikçi aydınlatma ve görüntü teknolojileri.

E-posta: evren.mutlugun@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: people.agu.edu.tr/evrenmutlugun

Doç. Dr. Günyaz ABLAY
Doktora: The Ohio State Üniversitesi, Nükleer Mühendisliği, 2012.

Araştırma Alanları: Kontrol teorisi ve uygulamaları, gömülü kontrol, robotik, kaos ve karmaşıklık, nükleer teknoloji.

E-posta: gunyaz.ablay@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: people.agu.edu.tr/gunyazablay

Doç. Dr. Ahmet ÖNEN
Doktora: Virginia Teknik Üniversitesi, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, 2014.

Araştırma Alanları: Akıllı şebekeler, dağıtım şebekelerinde güvenlik, fırtına sonrası elektrik geri yüklemesi, yenilenebilir enerji kaynakları, güç sistemlerinde optimizasyon, kontrol ve ekonomik analizler.

E-posta: ahmet.onen@agu.edu.tr

Kisisel Web Sayfasi: http://people.agu.edu.tr/ahmetonen

Doç. Dr. Kutay İÇÖZ
Doktora: Purdue Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği, 2010.

Araştırma Alanları: Bio Micro/NanoElektroMekanik Sistemler (Bio M/NEMS), biyolojik işaret ölçme ve işleme, elektrofizyoloji, kırınım tabanlı algılama, metroloji geliştirme, yarıiletken üretimi ve testleri, üretim süreci/ürün kontrol sistemleri, akıllı sistemler, biyomedikal sensörler ve düzenler, biomanyetik parçacıklar

E-posta: kutay.icoz@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: people.agu.edu.tr/kutayicoz

Dr. Öğr. Üyesi Burcu BAKIR-GÜNGÖR (Eş Pozisyon)
Doktora: Georgia Institute of Technology/Sabanci Üniversitesi, Bioinformatik, 2012.

Araştırma Alanları: Araştırma Alanları: Biyoenformatik, makina öğrenmesi, yapay zeka, örüntü tanıma, genomiks, yeni nesil dizileme, genetik bozuklukların moleküler biyolojisi, işlemsel biyoloji.

E-posta:burcu.gungor@agu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Dooyoung HAH
Doktora: Korea Advanced Institute of Science and Technology, Kore, Elektrik Mühendisliği, 2000.

Araştırma Alanları: Optik mikrosistemler, RF MEMS, biyomedikal görüntüleme için mikrosistemler, moleküler görüntüleme, mikrosensörler, nanokompozitler, nanofotonik aygıtlar

E-posta: dooyoung.hah@agu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Zafer AYDIN (Eş Pozisyon)
Doktora: Georgia Institute of Technology, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, 2008.

Araştırma Alanları: Biyoinformatik, işlemsel biyoloji, protein yapı tahmini, DNA-protein etkileşimleri,ve uygulamalı makine öğrenmesi.

E-posta: zafer.aydin@agu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Burak TEKGÜN

Doktora: University of Akron, ABD, 2016.

Araştırma Alanları: Elektrik makinaları tasarımı ve kontrolü, motor sürücüleri, güç elektronik devrelerinin tasarımı ve kontrolü, geniş bant aralıklı yarıiletkenlerin yüksek frekans ve yüksek güç uygulamaları, yenilenebilir enerji uygulamaları, elektrik makinalarında demir kayıplarının modellenmesi, ölçülmesi ve tahmin edilmesi.

E-posta: burak.tekgun@agu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Veli Tayfun KILIÇ

Doktora: Bilkent Üniversitesi, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, 2017.

Araştırma Alanları: Radyo frekans (RF) sistemler, yakın alan ve uzak alan elektromanyetik kuplaj, RF antenler, plasmonik antenler, RF devreleri, yüksek verimlilikte indüksiyon sistemleri ve uygulamaları.

E-posta: tayfun.kilic@agu.edu.tr