MATH 101 Matematik I

Ön hazırlıklar, Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türev

MATH 102 Matematik II

Integral alma, integral alma teknikleri, İntegral alma uygulamaları ve sonsuz diziler ve seriler, Türev almanın zıt işlemleri ve uygulamaları.

SCI 101 Doğa Bilimi I

Evrenimizin sınırı nedir?, Işık hızına ulaşabilir miyiz?, ‘’Angry Birds’ fiziği, Schrödinder’in kedisi ölü mü canlı mı?, Soluduğumuz hava, Ozon tabakasının korunması, Küresel iklim değişikliğinin kimyası, Yaşam için su, Beslenme, Bir hücre turu, Kromozom ve DNA yapısı, Merkezi dogma, Replikasyon, Transkripsiyon ve Translasyon.

SCI 102 Doğa Bilimi II

Yanmadan enerji, Elektron transferinden enerji ve enerjinin parlak geleceği, Sürdürülebilir bir gelecek için kimya, Polimer ve plastiklerin dünyası, Molekülleri kullanma ve ilaç dizaynı, Elektrik kuvveti ve alanı, İletkenler, Elektriksel potansiyel, Bir metal yanındaki elektrik alanı, Elektrik akımı ve devreleri, Manyetik alan ve kuvvetler, Manyetik indüksiyon, Büyük biyolojik moleküllerin yapısı ve fonksiyonu, Zar yapısı ve fonksiyonu.

ENG 101 İngilizce I

İnsanlığın nesli tünecek mi?, Sürdürülebilir gelişim, İş etiği, Şirketler güvenilir olmalı mı? (Okuma, yazma, sunum)

ENG 102 İngilizce II

Betimleyici makale yazma, Özet-cevap yazma pratiği, Sunum pratiği.

HUM 101 Çağdaş Dünyayı Anlama

Sosyal bilim disiplinleriyle insanlık arası bir bağ kurarak günümüze ait olaylara ve problemlere odaklanılması, Öğrenicilerin yaşadıkları dünyada eleştirel düşünme yeteneği kazanması, Küresel sorunlar, Grup projeleri, Belgesel ve film izlenmesi, uzman kişilerin verdiği seminerlere katılma.

HUM 102 Geleceği Hayal Etme

Sosyal antropoloji, Ekonomik antropoloji, Teknolojinin antropolojisi, Mekanın antropolojisi.

TURK 101Türkçe I

Dil nedir?, Dilin özellikleri, Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Dil - kültür ilgisi, dil - düşünce ilgisi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri , Türk dilinin gelişmesi ve tarihî devirleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri, Ses bilgisiyle ilgili kurallar, Ses olaylarının sebepleri ve ses olayları, Yazım kuralları ve uygulaması, Yazım kuralları ve uygulaması (Ayrı ve bitişik yazılış, özel isimlerin imlâsı), Noktalama işaretleri ve uygulaması, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, Yapım ekleri ve uygulaması, Yapım ekleri ve uygulaması , Türkçede isim ve fiil çekimleri

TURK 102 Türkçe II

Zarfların ve edatların Türkçede kullanılış şekilleri, Cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, Cümle tahlili ve uygulaması; cümle teşkili, Sözlü anlatım türleri ve uygulaması, Etkili sunum hazırlama, Konuşma planı, Hazırlıklı konuşmalar, Güzel konuşma kuralları, Hazırlıksız konuşma çeşitleri ve uygulamaları, Yazılı anlatım türleri ve uygulaması, Yazılı anlatım türleri ve uygulaması. Yazılı anlatım türleri ve uygulaması, Anlatım ve cümle bozuklukları, bunların düzeltilmesi, Anlatım ve cümle bozuklukları, bunların düzeltilmesi, Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar. Bilimsel yazı örnekleri inceleme, Edebiyat ve düşünce dünyasıyla ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve retorik uygulamaları, Retorik uygulamaları

PDA 101 Profesyonel Gelişim Aktiviteleri I

Kişisel ve profesyonel gelişim, Zaman yönetimi, Farklı bölümlerin aktiviteleri, Alan gezileri, Konferanslar, Seminerler, Raporlama

PDA 102 Kişisel/Profesyonel Gelişim Aktiviteleri II

Kişisel ve profesyonel gelişim, Zaman yönetimi, Farklı bölümlerin aktiviteleri, Alan gezileri, Konferanslar, Seminerler, Raporlama

COMP 101 Programlama Sanatı

SNAP programlama dili, Java programlama dili, Soyutlama ve özyineleme, Koşullu ifadeler, Diziler ve listeler ,Sınıflar ve objeler, Metotlar ve fonksiyonlar, Bilgisayar oyunu geliştirme

EE 102 Mesleğimizi Keşfedelim

Sensörler, aktüatörler, robotlar, robot tasarımı, grup çalışması, sözlü ve yazılı sunumlar, sektörde misafir konuşmacılar, saha ziyaretleri

MATH 201 Mühendislik Matematiği I

Vektörler ve uzay geometrisi, Vektör değerli fonksiyonlar ve uzayda hareket, Kısmi türevler, Çoklu integraller, Vektör alanlarında integral alma, Birinci derece diferansiyel denklemler, İkinci derece diferansiyel denklemler.

MATH 202 Mühendislik Matematiği II

Lineer sistemlere giriş, Vektör alanları, Lineer dönüşümler, Diferansiyel denklem sistemleri.

EE 201 Elektrik Devreleri I

Devre değişkenleri, Devre elemanları, Basit direnç devreleri, Devre Analiz Teknikleri, OPAMP devreleri, Endüktans, Kapasitans, karşılıklı endüktans, I. Derece RL ve RC devrelerinin yanıtları, RLC devrelerinin yanıtları, Sinuzodial kararlı hal analizi.

EE 202 Elektrik Devreleri II

Sabit durumlu Güç, Üç fazlı devreler, Manyetik bağlı devreler, Frekans Cevabı teknikleri, Laplace Çevrimi ve uygulamaları, Süzgeçler (Filtreler), Frekans Uzayı analizleri, İki boğumlu devreler.

EE 203 Sayısal Tasarım (3 2 4)

Sayı Sistemleri, Aritmetik işlemler, Mantık Kapıları , Karnough Diyagramları, Kombinasyonel Devre Tasarımı, Flip-Floplar, Birleşimsel Devre Tasarım, Kaydediciler ve Sayıcılar

EE 204 İşaretler ve Sistemler

İşaretlerin sınıflandırılması, temel işaretler, sistemlerin özellikleri ve sınıflandırılması, doğrusal zamanla değişmez (DZD) sistemlerin zaman bölgesi analizi, Sürekli-Zamanlı ve Ayrık-Zamanlı Fourier Serileri, Sürekli-Zamanlı ve Ayrık-Zamanlı Fourier Dönüşümleri, doğrusal zamanla değişmez (DZD) sistemlerin frekans bölgesi analizi, örnekleme, Laplace ve z-dönüşümleri ve uygulamaları.

HIST 201 Türkiye Tarihi I

Bu derste, Türkiye tarihi yapılan bilimsel araştırmalar çerçevesinden işlenir. Bu ders, olayları objektif şekilde araştırmak için interaktif bir şekilde tasarlanmıştır, tarihi temsiller kadar, kronolojik olarak kısa tarihi periyotlar içerir.

HIST 202 Türkiye Tarihi II

Bu derste, Türkiye tarihi yapılan bilimsel araştırmalar çerçevesinden işlenir. Bu ders, olayları objektif şekilde araştırmak için interktif bir şekilde tasarlanmıştır, tarihi temsiller kadar, kronolojik olarak kısa tarihi periyotlar içerir.

MAN 201 Girişimci Becerileri ve Liderlik

Bu ders, işbirlikçi, problem odaklı projeler kullanarak takım halinde çalışmalarıyla mühendislik ve işletme öğrencilerinin liderlik ve girişimci becerilerini geliştirir.

EE 299 Yaz Stajı I

Elektrik ve elektronik mühendisliğinin temel alanlarında çalışan bir firmada en az dört haftalık yaz stajı: firmanın kendi özgün çevresinde gözlemlenmesi ve firmayla ilişkili projelerde çalışma; yazılı bir raporu sunma

MATH 301 Olasılık ve İstatistik

Olasılığın temel kavramları, beklenti ve varyans, dağılım fonksiyonları, Bayes formülü, marjinal ve şartlı dağılımlar, örnek istatistiklerin dağılımı, büyük sayılar kanunu, merkezi limit teoremi, hipotez testine giriş.

EE 301 Elektronik I

Elektronik cihazların çalışma prensipleri ve karakteristikleri, Diyot devreleri, Tek kademeli yükselteçleri, çok kademeli yükselteçler, Türev alıcı yükselteçler, akım aynaları, Frekans tepkileri, kararlılık ve geri besleme, İşlemsel yükselteçli devreler, Laboratuvar ekipmanları.

EE 302 Elektronik II

Çeşitli evirici devre tasarımları, Birleşimsel mantık kapı devreleri, ardışık mantık kapı devreleri, Zamanlama, güç, gürültü sınırı ve transistörlerin sınıflandırılmasındaki sorunlar, Dinamik mantık kapı devreleri, Geçiş kapıları ve iletim kapı devreleri, Hafıza cihazları için devreler, Laboratuvar ekipmanları.

EE 303 Geribeslemeli Kontrol Sistemleri

Geribeslemeli kontrol sistemlerine giriş, Sistemlerin geçici ve sürekli hal cevapları, Zaman tanım bölgesi kriterleri, Kararlılık analizi ve Routh Hurwitz kararlılık kriteri, Köklerin geometrik yer eğrisi tekniği, Frekans tanım bölgesi kriterleri, Nyquist diyagramı, Nyquist kararlılık kriteri, Bode diyagramları, Kapalı çevrim frekans cevapları, Durum uzayı gösterimleri, PID kontrol

EE 304 Gömülü Sistemler

Gömülü sistemlere giriş, Gömülü sistem bileşenleri, İşlemci, hafıza ve giriş-çıkış sistemleri, Alanda programlanabilir kapı dizileri (FPGAs), Donanım tanımlama dilleri, Gömülü sistem programlama, FPGA-temelli sinyal arayüzü ve işleme, FPGA ile kontrol tasarımı, Gerçek zamanlı işletim sistemleri, Proje sunumları

EE 306 Sayısal İşaret İşleme ve Haberleşme

İşaretlerin sınıflandırılması, temel işaretler, sistemlerin özellikleri ve sınıflandırılması, doğrusal zamanla değişmez (DZD) sistemlerin zaman bölgesi analizi, Sürekli-Zamanlı ve Ayrık-Zamanlı Fourier Serileri, Sürekli-Zamanlı ve Ayrık-Zamanlı Fourier Dönüşümleri, doğrusal zamanla değişmez (DZD) sistemlerin frekans bölgesi analizi, örnekleme, Laplace ve z-dönüşümleri ve uygulamaları.

EE 308 Elektromanyetik

Vektör Analizi, statik elektrik, statik manyetik, maxwell denklemleri, düzgün-dalga iletimi, iletim hatları, dalgaların yansıması ve geçirgenliği

EE 399 Yaz Stajı II

Elektrik ve elektronik mühendisliğinin temel alanlarında çalışan bir firmada en az altı haftalık yaz stajı: firmanın kendi özgün çevresinde gözlemlenmesi ve firmayla ilişkili projelerde çalışma; yazılı bir raporu sunma

MAN 401 Mühendislik Ekonomisi ve Proje Yönetimi

Mühendislik ileri teknoloji projelerinin yönetiminde kritik konular tartışılır. Mühendislik projelerinin ekonomik, zaman ve performans parametreleri organizasyonel ve kaynaklar perspektifinden analiz edilir. Ağ, optimizasyon ve simülasyon kavramları işlenir.. Temel mühendislik ekonomik kavramlar işlenir ve planlama ve yönetim projelerine uygulanır.

EE 401 Bitirme Projesi I

Önceden alınan bütün derslerdeki bilgiler kullanılarak öğrencile takımlar halinde çalışarak gelişmişprojeler tasarlarlar ve geliştirirler. Bu ders ayrıca öğrencilerin mühendislik materyalleri üzerinde yazımlarını ve sunumlarını geliştirirken iletişim becerilerinin de gelişmesini sağlar.

EE 402 Bitirme Projesi II

Önceden alınan bütün derslerdeki bilgiler kullanılarak öğrencile takımlar halinde çalışarak gelişmişprojeler tasarlarlar ve geliştirirler. Bu ders ayrıca öğrencilerin mühendislik materyalleri üzerinde yazımlarını ve sunumlarını geliştirirken iletişim becerilerinin de gelişmesini sağlar.

EE403 Optik ve Fotonik

Optik bileşenler, Yayılma optiği, Fermat prensibi, Ayrılma ve Sapma, Girişim, Işığın kutuplaşması, Lazerler, Fiber optik kablolar.

EE 404 Nanobilim ve Nanoteknolojiye Giriş

Nanobilim ve nanoteknolojilere giriş, Doğada nanobilim, Nanoteknolojilerin tarihi, “Nano-etkilerin” temeli, Nanomalzemelerin tanıtımı, Karakterizaston metodları, Fabrikasyon metodları

EE 405 Gelişmiş Yarıiletken Elemanları

Diyot modelleri. Bipolar tranzistor modelleri. JFET modelleri. MOSFET modelleri. Makromodeller: İşlemsel kuvvetlendirici, Gerilim karşılaştırıcı, İşlemsel geçiş iletkenliği kuvvetlendiricisi (OTA), akım taşıyıcı, analog çarpma devresi makromodelleri. Güç elektroniği elemanlarının modellenmesi. Model parametrelerinin ölçülmesi.

EE 406 Optoelektronik Elemanlar ve Yenilikçi Tasarım

Optik, elektrooptik, optoelektronik, elektromanyetik spektrumun optik bandı, optoelektronik sistem bileşen ve parametreleri, tarama sistemleri, infrared ışıma, Işık yayan diodların ilkeleri. Işık algılıyıcıları. Optoelektronik modulasyon ve anahtar aygıtlar. Fiberoptik dalga kılavuzu. Ev güneş pilleri. Optoelektronik tüm devrelerin haberleşmede kullanımı.

EE 410 Fiber Optik Haberleşme

Işık ve lazer temelleri. Fiber optik yapıları, Yayılım özellikleri, Optik ölçümler, Optik kaynaklar, LED ve Lazer Diyotlar, Analog ve dijital modülasyon, Güç başlatma ve kavrama, Optik fiberlerin türleri için dispersiyon özellikleri. Fiber kayıpları ve kayıp mekanizması. Fiber optik bağlantı elemanları, Performans özellikleri (LED, Enjeksiyon Lazer Diyot, Fabry-Perot Lazerler) göre optik kaynakları çeşitli türleri arasındaki farklar, Optik dedektörler operasyonu - PIN fotodiyot, çığ fotodiyot, Fiber Amplifikatörler, Tipik fiber optik verici ve alıcı, Fiber optik ağları ve mimarileri.

EE 411 Telekomünikasyon Mühendisliği

Modern Entegre Telekomünikasyon sistemleri ve Ağları yapısı, Elektromanyetik spektrum, HF, VHF ve UHF haberleşme de dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için frekansların sınıflandırılması,, Radyo, Televizyon, Uydu Radar, GSM, CDMA, Aviyonik (ILS, HF iletişimi., VOR, NDB gibi), frekans ve dalga boyu, Doğrusal ve doğrusal olmayan sinyalleri karıştırma, Amplifikatörler, Osilatörler ve Filtreler, AM ve FM modülasyonu (zaman ve frekans), Telekomünikasyon ön uç analizi,spektrum analizörü ve superhetrodyne alıcısı, Tek ve çift çevrim superhetrodyne.

EE 412 Mobil İletişim

Mobil haberleşmenin evrimi, Mobil haberleşme ilkeleri, Fading kanalları, Fading kanal modelleri (Rayleigh, Ricean vs.) , Hücresel Haberleşmeye giriş, Hücresel sistem kavramları ve performans geliştirme teknikleri, AMPS Teknik Özellikleri, GSM Sistemine Giriş, Fiziksel katman, GSM / GPRS Fonksiyonel ve protokol mimarisi, GSM Evrimi için Geliştirilmiş Veri Hızları (EDGE),Kablosuz ağ performansı ve dengeler, Hücresel şebeke planlama ve modelleme, Radyo kaynak yönetimi (RRM), Kablosuz geniş alan ağı (WWAN) mimarileri, Radyo Kaynak Yönetimi (RRM) ve Performans Analizi, Mobil Yönetimi (MM)

EE 413 İletişim Ağları

Zaman ve frekans alanında sinyalleri kavramı, Sayısal İletişim sistemleri: Darbe Kod Modülasyonu (PCM), delta modülasyonu ve diferansiyel darbe kod modülasyonu, Dalga çoklama ve şekillendirme, Modülasyon teknikleri: Analog AM, FM ve PM şemaları, Sayısal modülasyon şemaları: On-Off anahtarlama, Frekans Kaydırmalı Anahtarlama ve Faz Kaydırmalı Anahtarlama, Optik Modülasyon Şemaları, Bilgisayar iletişim ağları: Yerel Alan Ağları, Haberleşme sistemlerinin ve ağlarının Performansı: Gürültü hususları, Hata olasılığı, gecikme ve verimlilik kavramları.

EE 414 EE 414 Anten ve Mikrodalga Mühendisliği

Elektromanyetik radyasyon temelleri, Direktivite, kazanç, bant genişliği, ışın genişliği, polarizasyon ve açıklığın temel kavramları., Antenler, Anten dizileri ve anten empedansı,İletim hatları ve dalga kılavuzları, dalga kılavuzu türleri (dikdörtgen ve dairesel vb) Şerit hattı, Slot hattı, Duran Dalga Oranı (SWR) , Mikrodalga cihazlar ve devreler

EE 420 Biyomedikal Mühendisliği Temelleri

Biyomedikal işaretler ve sistemlere giriş, İnstrümantasyonun temelleri

EE 421 Biyoişaretler ve Görüntü Analizi

Biyoişaretlerin elde edilmesi, Gürültü tespiti, Zaman frekans analizleri, Dalgacık analizleri, Uyarlamalı filtreler, Özellik çıkarımı ve seçilimi

EE 422 Medikal Görüntüleme

Medikal görüntüleme cihazları, Görüntünün elde edilmesi, Yeniden oluşturma algoritmaları, Görüntü iyileştirme yöntemleri, Görüntü bölütleme algoritmaları, Sınıflandırma metotları

EE 423 BioMEMS Temelleri

BioMEMS nedir, mikro boyutta medikal cihaz üretimi, Doku mühendisliği uygulamaları

EE 430 Elektrik Makineleri I

Dersin amacı temel manyetik prensipleri kavratarak, enerji dönüşümü ilkeleri, transformatör ve asenkron makinelerin yapısı, sürekli hal işletimi ve davranışı konusunda bilgi ve beceri kazandırmak. Bu ders temel manyetik prensipler, manyetik eşdeğer devre, enerji dönüşümü, tek fazlı transformatörün yapısı ve eşdeğer devresi, üç fazlı transformatör, oto transformatör, ölçü transformatörleri, transformatörün sürekli hal işletimi, transformatörler deneyleri, asenkron makinelerin yapısı, türleri ve eşdeğer devresi, asenkron motorun sürekli hal işletimi, asenkron motor deneyleri ile ilgili konuları içermektedir.

EE 431 Elektrik Makineleri II

Dersin amacı senkron makineler ve doğru akım makinelerinin yapısı, sürekli hal işletimi ve davranışının deneysel incelenmesi konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır. Bu ders senkron makineler ve doğru akım makinelerinin: Yapısı ve çalışması, endüvi reaksiyonu, eşdeğer devre, güç ve moment, senkron makinenin sürekli hal işletimi, senkron makine karakteristiklerinin ve sürekli hal işletiminin deneysel incelenmesi ile ilgili konuları içermektedir.

EE 432 Elektrik Güç Sistemleri

Bu ders elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve tüketimi için teoriler ve metotlar içerir. Güç sistemlerinin arka planı, temel analiz teknikleri, iletim hattı parametreleri ve modelleme, transformatör modelleme, güç akış analizleri, temel jeneratör modelleme, güç sistem kararlılığı, arızalar ve sistem koruma ile ilgili konuları kapsar.

EE 433 Yüksek Gerilim Tekniği

Dersin amacı yüksek gerilim uygulamalarında olayların tanımlanması ve elemanların tanıtılması, temel teorilerin nasıl geliştirildiğinin gösterilmesidir. Bu ders elektrik alanı temel denklemleri, düzlemsel, küresel ve silindirsel elektrot sistemlerinin delinme bakımından incelenmesi, çok tabakalı ve çok yalıtkanlı elektrot sistemlerinin incelenmesi, gaz, sıvı ve katı yalıtkan maddelerde boşalma olayları, aşırı gerilimler ve bunlara karşı alınacak önlemler, yüksek gerilimin üretilmesi ve ölçülmesi ile ilgili konuları kapsar.

EE 434 Güç Elektroniği

Dersin amacı, güç elektroniği elemanları ve devreleri tasarımı hakkında teorik altyapıyı sağlayarak öğrencileri bilgilendirmektir. Bu ders tek faz ve üç faz AA/DA doğrultucu, DA/AC invertörler, AA gerilim kontrolcüleri, DA-DA dönüştürücüler, AA kıyıcı devreleri ve DA kıyıcı devreleri ile ilgili konuları içerir.

EE 435 Güç Dağıtım Sistemleri

Elektrik enerjisinin özellikleri ve enerji dağıtım sistemleri. Hat sabiteleri ve hesaplanış teknikleri. Normalden farklı gerilimin cihaz ve makinelere etkisi. Hat iletken kesitlerinin tayin esasları. Bir noktadan yüklü hatlar. Enerji dağıtım şebekeleri. Noktasal yüklerle yüklü hatlar ve kesit hesabı. Yayılı yükler ve güç yoğunlukları. Toplu ve yayılı yüklerle çalışan hatlarda kesit hesabı. Transformatör yerlerinin tayini ve güçlerinin hesabı. Alçak gerilim hatları ve şebekeleri. Orta gerilim hatları ve şebekeleri.Enerji kaybı hesapları.

EE 436 Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir enerji kaynaklarına giriş, Yenilenebilir enerjinin avantajları, Güneş enerjisi, Rüzgar enerjisi, Hidroelektrik Santraller, Jeotermal Enerji, , Biyoenerji, Hidrojen enerjisi

EE 437 Güç Sistem Kontrolleri

Güç Sistemlerine giriş. İletim hat parametreleri; endüktans ve kapasitans. Kısa, orta ve uzun hat modelleri ve akım-gerilim ilişkileri. Transformatör ve generatörlerin elektriksel karakteristikleri. Per-Unit sistem. Güç sistemlerinin modellenmesi. Simetrili bileşenler teorisi. Yük akışı.Güç sistemlerinde kararlılık.

EE 440 Uygulamalı Programlanabilir Mantık Kontrolör

Programlanabilen mantık denetleyicilerin temel kavramları , Röle Mantık, PLClerin kullanımı , PLC bileşenleri , İkili sayma, Sekizli ve onaltılı sayı sistemleri, sayıları bir sistemden diğerine dönüştürme , Merdiven Mantık Programlama ile PLC programlama ve sorun giderme, PLC kablolama, Motor kontrolü, sensörler ile arayüzleme, sorun giderme

EE 441 Robotik

Robotik'e giriş, Rijit Hareketler, Homojen Dönüşümler, Robot İleri Kinematiği, Robot Ters Kinematiği, Hız Kinematiği ve Jakobiyan, Hareket Planlama, Yörünge Üretimi, Robot Dinamiği, Mobil Robotlar, Bağımsız Eklem Kontrolü, Robot Sensör ve Eyleyicileri

EE 442 Dijital Kontrol

Bilgisayar kontrollu sistemlerin tanıtılması , Örnekleme ve tutma işlemi, A/D ve D/A çeviriciler, Sürekli sistemlerin ayrık zamanlı modellerinin elde edilmesi, Fark Denklemleri, Z-dönüşümleri ayrık transfer fonksiyonlar, Kararlılık ve geometrik yer eğrisi ile davranış analizi, Doğrudan dijital kontrol sistem tasarım yöntemi- G.Y.E ile tasarım, Dijital kontrol sistemlerinin frekans bölgesi analizi, Doğrudan dijital kontrol sistem tasarım yöntemi –Frekans tanım bölgesinde, Sürekli kontrolörlerin ayrık yaklaşıklarının bulunması ve PID kontrolörlerin ayrık zaman karşılıkları, Duyarlılık bozucu giderme dayanıklılık özellikleri Bilgisayar ile benzetim ve kontrol algoritmalarının işlemcilerde gerçeklenmesi.

EE 443 Optimal Tasarım

Tasarıma giriş, matematiksel optimizasyon modelleri, analitik ve hesaplamalı çözüm teknikleri, yazılım analiz modelleri.

EE 444 Akıllı Sistemler

Akıllı sistem teknolojilerinin temellerini anlamak, Akıllı sistem teknolojileri değerlendirebilme kabiliyeti kazanma, Akıllı sistem uygulamalarını yönetmede kullanılabilecek araçları yönetimi

EE 450 VLSI Tasarımı

Verilog ve VHDL kullanarak dijital sistemlerin dizaynı, Çip modelleme yöntemleri, CMOS düzenine genel bakış, Düzen taraşımı, Alçak güç VLSI tasarımı