“Denemeye devam et, neyin mümkün olduğunu kim bilebilir ki?” (Michael Faraday)

Abdullah Gül Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü uluslararası alanda deneyimli akademik kadrosu ile eğitim ve araştırma konularında bir mükemmeliyet merkezi olmayı amaçlamaktadır.

Lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin, temel bilimlere hâkim, yalnız kendi alanı olan Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nde değil diğer uzmanlık alanlarında da bilgi sahibi olmasıve mezun olduktan sonra kendi hayatlarına yön verebilecek kapasitede bireyler olabilmeleri için özgün bir müfredat ve eğitim ortamı oluşturulmuştur. Öğrencilerimiz henüz 1. sınıftan itibaren araştırma projelerinde yer almakta ve değişik öğrenci topluluklarında yönetim, bütçe hazırlama gibi konularda tecrübe kazanmaktadır.

Bölümümüzde nanoteknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri, biyoteknoloji, ekran teknolojileri, güç elektroniği, lazer sistemleri, kontrol-otomasyon, görüntü işleme ve mikrodalga sistemleri gibi alanlarda araştırmalar yapılmakta ve bu araştırmaların sonuçları prestijli dergilerde yayınlanmaktadır. Araştırma sonuçlarında ticari ürün olma potansiyeline sahip olanlar hakkında teknoparkta firmalar kurulmakta ve yapılan araştırmanın topluma fayda kazandırması hedeflenmektedir.

Ülkemizde Elektrik-Elektronik Mühendisliği yaygın bir bölüm olmasına rağmen özellikle savunma sanayii, sağlık teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi alanlarda çalışacak donanımlı insan ihtiyacı artarak devam etmektedir. Abdullah Gül Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bu alanlarda ve daha pek çok farklı alanda ülkemizde hissedilen yüksek profilli çalışacak eleman ve AR-GE ihtiyacını kapatmayı hedeflemektedir.